Mobilapplikation för att hjälpa till med utmaningar i det dagliga livet

FunctionApp LLC utvecklar mobilapplikationer för att stödja människor med utmaningar i att klara sig självständigt i sin vardag, samt för att hjälpa yrkesverksamma som arbetar med sådana människor.

Tanken är att underlätta vardagliga aktiviteter genom att dela upp dem till små bitar efter personliga behov och dessa bitar sammanfogas till digitala kedjor av uppgifter. Kedjorna innehåller instruktioner, aviseringar och varningar. Tjänsten passar alla åldrar.

För en individ

 • släta dagliga rutiner möjliggör studier, arbete, delaktighet i samhället
 • stödjer självständighet och över upp färdigheter och rutiner
 • minskar behovet av professionell hjälp

För yrkesverksamma

 • minskar arbetstiden som används av yrkesverksamma för att se till att rutinaktiviteter utförs
 • frigör tid för arbete som är beroende av kontakt
 • möjliggör stöd på avstånd
 • sparar tid och möjliggör planerad användning av tid

För samhället

 • släta dagliga rutiner möjliggör studier, arbete, delaktighet i samhället
 • stödjer självständighet och över upp färdigheter och rutiner
 • minskar behovet av professionell hjälp

Nu tillgänglig:
NeppieApp!

En användarvänlig tjänst:

 • Varningen som börjar en kedja av uppgifter kan schemaläggas i telefonappen för den omhändertagna personen i webbapplikationen.
 • Antalet av och förloppet mellan repetitioner kan bestämmas, och också om uppgiften måste vara klar innan man går vidare till nästa uppgift.
 • Den omhändertagna kan till exempel, i rejäl bråttom, gå utan frukost, men inte utan att ta sin medicin.
 • Bilder, videoklipp och ljud kan ändras för att passa den omhändertagna personen, t.ex. bilder kan tas från personens faktiska miljöer.

Besök webbplatsen:

Demon­stra­tion

Kontakta oss för att boka en demonstration av NeppieApp ansikte mot ansikte eller på distans.

I bild: Anne Repo
Min mission är att stödja en meningsfull vardag och tämja kaoset.

Jag har arbetat med människor i behov av särskilt stöd i snart trettio år. De första två decennierna arbetade jag inom specialpedagogik. Sedan 2013 har jag varit entreprenör som utbildar neuropsykiatriska coacher, coachar personer i behov av stöd och ger arbetsrådgivning till yrkesverksamma som arbetar med människor i behov av särskilt stöd i den dagliga verksamheten. Jag har alltid varit intresserad av att lotsa stöd till exekutivfunktioner. När utmaningarna i exekutiva funktioner uppstår från hjärnaktivitet, som är fallet med personer som har neuropsykiatriska egenskaper (t.ex. ADHD, autismspektrumstörning), kräver dagliga aktiviteter mycket rutinmässig övning.

Utmaningarna i verkställande funktioner är ganska permanenta. Människor som har dessa utmaningar måste spendera orimligt mycket av sina resurser på att minnas och planera sina handlingar, men deras vardag kan fortfarande vara kaotisk.

När jag jobbar som coach har jag märkt att den resurs som reserverats för coachningen ofta inte räcker till för det stöd som behövs. Detsamma säger de professionella till mig i min arbetsrådgivning och utbildning.

I takt med att de mobila enheterna blir vanligare har deras överdrivna användning blivit ett problem som har ökat utmaningarna i vardagen. Förståendet av detta resulterade i idén att förena dess fördelar och nackdelar. Eftersom de mobila enheterna är en naturlig, stor del av det dagliga livet, låt oss göra dem till en del av det dagliga stödet. En smidig vardag kommer att bli möjlig när vi använder den mobila enheten för att avlasta hjärnan av en del av belastningen och på så sätt frigöra resurser.

Exempel på utmaningar i exekutiv funktion som mobilappen kan ge hjälp till

morgonrutiner
kvälllrutiner
handla dagliga varor
hemmets renlighet
laundry
hemläxor
matlagning

Med vänliga hälsningar

Anne Repo
verkställande direktör